Verplaatsen of annuleren van een huwelijksdatum

VERPLAATSEN OF ANNULEREN ALS HUWELIJKEN MOGEN DOORGAAN ONDER DE HUIDIGE CORONA MAATREGELEN

Liefste koppels

Bij deze wil ik de algemene voorwaarden i.v.m. mogelijk gerechtvaardigde overmacht door corona doorsturen naar alle koppels die een huwelijksreportage hebben geboekt.

Dit voor eventuele vragen i.v.m. met het recht op terugvorderen van het voorschot onder voorwaarden waarbij huwelijken door de Belgische of Nederlandse wetgeving gewoon mogen doorgaan. Hierdoor kan er geen sprake zijn van overmacht door Corona. Niet voor het koppel (voorschot terugvorderen), en niet voor de fotograaf (recht op steunmaatregelen door Belgische overheid).

Indien huwelijksfeesten niet mogen doorgaan door de Belgische overheid

 Hier veranderd niets aan de situatie.

Indien huwelijken of huwelijksfeesten NIET kunnen doorgaan en verboden zijn door corona mogen de voorschotten mogen worden meegenomen naar een nieuwe datum. Dit wel tegen prijzen of tarieven die op dat moment geldig zijn (dus de prijzen van het boekjaar van jullie nieuwe datum), of wordt het voorschot terugbetaald. Hier is dus sprake van overmacht door Corona omdat ze door de Belgische wetgeving niet meer kunnen doorgaan.

Ik heb er alle begrip voor dat mensen als liever hun huwelijk niet meer laten doorgaan. Beschermende maatregelen zoals een mondmasker, aantal gasten per tafel beperken, corona ticket… zijn niet fijn. Maar ze zijn geen nieuw gegeven meer en kunnen nog jaren aanslepen. Verplaatsen, herboeken of annuleren als huwelijken door de Belgische wetgeving kunnen doorgaan is dus volledig vanuit het initiatief van het koppel die het contract of overeenkomst wenst te verbreken.

Hierbij verwijs ik naar mijn algemene voorwaarden artikel 5. (klik op onderstaande link.)

Algemene voorwaarden.

Overmacht door Corona

Vorig jaar is er een periode geweest waarbij huwelijken of ceremonies niet mochten doorgaan. Tijdens deze periode konden geen huwelijken doorgaan en zijn de voorschottten van alle koppels terugbetaald of hebben ze die kunnen meenemen naar een nieuwe datum. Tijdens deze periode zijn er ook steunmaatregelen uitgewerkt voor fotografen door de Belgische overheid om deze periode financieel enigszins te kunnen overbruggen. Om alle verplaatsingen vlot te laten verlopen had ik hiervoor zelf een speciale lijst aangemaakt met beschikbare datums. Dit is gelukt, ook al is volledige omzet van een boekjaar verloren gagaan zijn de financiële verliezen als fotograaf enorm geweest. Elke herboeking, verplaatsing of anulering betekend immers een defintief verlies van imkomen van 1500 tot 1950 euro voor de fotograaf.

Momenteel mogen huwelijksfeesten echter doorgaan, inclusief dansfeest. En is er bij verplaatsing of annulering geen sprake meer van overmacht door corona.

  • Voorschotten kunnen dus niet meegenomen worden naar een nieuwe datum.
  • Voorschotten kunnen niet worden teruggevorderd.

Hiervoor verwijs ik graag naar het punt van unizo tijdens de huidige corona maatregelen:

Juridisch gezien is er geen sprake van ‘overmacht’ (UNIZO):

“Overmacht kan enkel ingeroepen worden wanneer het volledig onmogelijk is geworden de verbintenis nog na te komen. Dat is niet het geval. Het feest kan nog doorgaan, alleen gelden er bijkomende maatregelen. Maatregelen die overigens niet door de tegenpartij (de huwelijksleverancier) zijn opgelegd, maar door de overheid. De klant kan dus juridisch niet spreken van overmacht, een gratis annulering of verplaatsing. 

Via ondestaande link kan je ook de laatste stand raadplegen i.v.m. de corona maatregelen. (klik op onderstaande link.)

House of weddings

Indien huwelijken gewoon mogen doorgaan is er ook geen recht op steunmaatregelen meer voor fotografen

Vermits huwelijken gewoon kunnen doorgaan is er momenteel voor fotografen geen enkel steunmaatregel of compensatie meer voorzien.

Het voorschot dient voor:

  • Het vrijhouden van jullie datum. En andere koppels doorsturen die jullie datum willen boeken.
  • Het beschikbaar houden van mij als fotograaf. Ik kan dus geen ander werk uitoefenen gedurende een jaar met boekingen, vermits ik de verbintenis ben aangegaan om beschikbaar te zijn zowel mijn tijd vrij te houden, (als huwelijksfotograaf tewerkgesteld blijven). Alsook mijn jaarlijkse kosten voor het aankopen en beschikbaar houden van apparatuur, camera’s, lenzen,website, boekhouder, sociale bijdragen,abonementskosten software en online, enz..

Het verplaatsen of annuleren heeft altijd grote financiële verliezen voor de fotograaf

  • De volledige boeking inkomsten voor de originele datum zijn definitief verloren.
  • Op jullie nieuwe datum kunnen geen nieuwe boekingen meer gemaakt worden. De fotograaf verliest dus minstens het volledige inkomen van 1 boeking.
  • Er zijn maar een beperkt aantal populaire datums per jaar beschikbaar. (Zaterdagen tijdens de zomermaanden) De datum of het vrijhouden hiervan is dus een wezenlijk onderdeel in de totale prijs. (annuleringskost)

Regeling met feestzaal voor nieuwe datum

  • Fijn dat jullie een nieuwe datum hebben kunnen vinden maar een al dan niet gratis regeling met jullie feestzaal, locatie, kapper, enz. blijft een eenzijdige verbreking van de verbintenis vanuit het koppel. Het valt niet onder overmacht en compenseert ook geen enkele manier het  verlies van inkomsten voor de fotograaf.