Algemene voorwaarden:

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ronny Wertelaers Fotografie en de opdrachtgever.
 2. Het geven van een opdracht en of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet bovendien voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf.
 3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 4. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website of kunnen in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief taksen en BTW.
 5. De boeking van een huwelijksreportage bij Ronny Wertelaers fotografie is pas definitief na het betalen van een voorschot van 500€. Dit voorschot dient tevens als annulatie kost. Indien een huwelijksreportage wordt geannuleerd of naar een andere datum wordt verplaatst kan dit bedrag nooit teruggevorderd worden.
 6. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 7. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt, op het moment van de boeking blijft daarentegen ongewijzigd. Ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 8. Betalend parkeren, tolvignetten of wegentol zijn niet inbegrepen in de prijs en dienen betaald te worden door de opdrachtgever.
 9. Foto’s gemaakt door Ronny Wertelaers Fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden. Op internet, website, blog, Facebook, Instagram of andere sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 10. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum. Wordt andere huwelijksfotograaf gezocht. Die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald. Bovendien heeft de klant recht op een gratis after wedding-fotosessie.
 11. Een huwelijksreportage van Ronny Wertelaers Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk. Het is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en USB. Koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Als de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden. Zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf. Zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 12. Het nabewerken van foto’s is het corrigeren van belichting, kleur temperatuur en compositie in de stijl die gelijkaardig is aan mijn website. Een andere stijl van bewerking kan worden aangevraagd. Indien de fotograaf deze bewerking kan uitvoeren en hiermee akkoord gaat zal hiervoor een afgesproken uurkost worden aangerekend.
 13. Bij het aanvaarden van een opdracht gaat de klant akkoord met de stijl van bewerken die eigen is aan de website van de fotograaf. Veranderingen van de echtheid van een kleur of toevoegen van artistieke effecten zoals korrel zijn onderdeel van de artistieke stijl van de fotograaf.
 14. Voor bewerkingen die niet eigen zijn aan de bewerking of persoonlijke stijl van de fotograaf zal een meerkost gevraagd worden.
 15. Er worden geen objecten of personen verplaatst of van vorm veranderd. Het verloop van de dag en de personen worden gefotografeerd zoals ze zijn. Fysieke eigenschappen van personen worden niet veranderd.
 16. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen. Dit aantal kan daardoor dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 17. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden. Of de onbewerkte foto’s. Kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.
 18. Het verwijderen van statieven, videoschermen of andere apparatuur ingehuurd door de opdrachtgever. Of personen, zoals een videograaf, ceremonie meester, die in het beeld staan kunnen staan worden niet verwijderd worden zonder meerkost
 19. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden. Of de onbewerkte foto’s. Kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.
 20. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 21. De bestelling van een huwelijksalbum zal pas worden klaargemaakt. Als een op voorhand afgesproken voorshot is betaald.
 22.  In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds de opmaak met 8 weken aanpassingen inbegrepen. Alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden. Ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.
 23. De fotograaf wordt door de opdrachtgever gedurende de hele dag van hetzelfde eten en drank voorzien als de andere gasten. Indien dit niet kan voorzien worden wordt er 75 euro aangerekend op factuur. Daarvoor zal fotograaf dan een naburig restaurant opzoeken. Gedurende de tijd dat de fotograaf hierdoor niet aanwezig kan zijn kan er dan ook niet gefotografeerd worden.
 24. Er mogen geen foto’s gemaakt worden van mensen die poseren voor Ronny Wertelaers Fotografie. Of gedurende de foto reportage.